Dokumenty do pobrania

Telewizja
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Wyniki wyborów

Wspólna praca zaowocowała bardzo dobrymi wynikami
w wielu powiatach
i gminach...

Czytaj więcej>>


Kandydaci do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Okręg nr 1

Dzielnice m.st. Warszawy (Ursynów, Wilanów, Śródmieście, Mokotów)
Liczba radnych: 5


1. Wojciech Papis
44 lata, prawnik, Prezes Stowarzyszenia Obywatele i Sprawiedliwość, wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolska Izba Gospodarcza.
2. Kazimierz Albin Kłosiński
70 lat, dr hab. nauk ekonomicznych – międzynarodowe stosunki gospodarcze. Pracownik Naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, były przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, obecnie Prezes Stowarzyszenia na rzecz Dobrej Praktyki Administracji i Zarządzania.
3. Grzegorz Borysiak
39 lat, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - mgr administracji, były pracownik Ministerstwa Zdrowia, obecnie urzędnik dzielnicy Mokotów.
4. Piotr Kulik
5. Andrzej Stefan Kalinowski
68 lat, absolwent Politechniki Warszawskiej - mgr inżynier, specjalista zintegrowanych procesów inwestycyjnych telekomunikacji, były pracownik Dyrekcji TP SA, wieloletni działacz Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
6. Rafał Janusz Ściskalski
33 lata, informatyk, grafik komputerowy, administrator systemów komputerowych, menedżer spółek prawa handlowego.
7. Agnieszka Helena Koszewska

Okręg nr 2

Dzielnice m.st. Warszawy (Bemowo, Bielany, Ursus, Włochy, Ochota, Wola, Żoliborz)
Liczba radnych: 6


1. Janusz Andrzej Ściskalski
57 lat, żonaty, dwoje dzieci, absolwent Politechniki Częstochowskiej, członek założyciel Solidarności w Ursusie i na Mazowszu w 1980 roku. W latach 1981-1990 w opozycji solidarnościowej, współorganizator akcji wyborczej 1989 roku Komitetów Obywatelskich „Solidarność”, w 1991 roku kandydat na posła z mazowieckiej listy NSZZ „Solidarność”.  W latach 1993-1996 Dyrektor Generalny ZPC „Ursus”. Dyrektor, prezes kilku innych przedsiębiorstw państwowych i spółek prawa handlowego. Obecnie doradca inwestycyjny. 1997 - zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”. Od 2005 roku – członek władz stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego; od 10.12.2009 roku – Przewodniczący Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej. Twórca Porozumienia Warszawskiego „Wspólnota Samorządowa”. Szef Sztabu Wyborczego Wspólnoty Samorządowej w kampanii 2010 roku.
2. Jerzy Woźniak
40 lat, wykształcenie wyższe humanistyczne, historyk, pedagog, pracownik Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie".
3. Jacek Marian Głuski
74 lata, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Dziennikarstwa, dziennikarz, reżyser filmów dokumentalnych.
4. Marek Jan Otmianowski
5. Krzysztof Tomasz Marciniak
53 lata, absolwent SGPiS, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, były działacz NZS, menadżer – handel zagraniczny.
6. Andrzej Rafał Zaleski
Urodzony w 1947 r. Prawnik, adwokat. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1974 - 1979 sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi. Od 1982 roku adwokat. W latach 1992 - 1996 dyrektor w Zakładach Ursus w Warszawie. Aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Warszawie.

Okręg nr 3

Dzielnice m.st. Warszawy (Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła, Praga Północ, Praga Południe)
Liczba radnych: 5


1. Jerzy Zdrzałka
Ekonomista, 57 lat, żonaty, od 22 lat mieszkaniec Wesołej. Po ukończeniu studiów na SGPiS (obecnie SGH), pracownik naukowy tej uczelni. Na początku lat 90-tych wiceminister gospodarki przestrzennej i budownictwa i sekretarz stanu w ministerstwie finansów. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi firmami z obszaru bankowości i finansów (był m.in. Prezesem Zarządu PZU S.A. oraz Wiceprezesem Zarządu Pekao S.A.). Przez dwie kadencje był radnym Miasta Wesoła; pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. Obecnie zajmuje się doradztwem gospodarczym. Nie należy do żadnej partii politycznej i jest zadecydowanym przeciwnikiem upartyjniania samorządów.
2. Andrzej Chodkowski
44 lata, mieszkaniec Warszawy. Absolwent warszawskiej SGGW, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz pr. Posiada ponad szesnastoletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym. Był członkiem Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych. Obecnie zajmuje się wspieraniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Jako człowiek bezpartyjny jest zwolennikiem neutralności politycznej samorządów i przestrzegania zasady służby dla dobra mieszkańców. Jest żonaty, ma syna.
3. Tomasz Siudziński
4. Roman Józef Podsiadły
69 lat, były wieloletni dyrektor ZTM Warszawa.
5. Adam Waldemar Ściskalski
59 lat, w latach 80-tych działacz opozycji, kolporter „Kultury Paryskiej” i innych wydawnictw podziemnych, pracownik warszawskich ośrodków kultury, handlowiec.

Okręg nr 4

Powiaty: (ciechanowski, gostyński, mławski , płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski oraz miasto Płock)

1. Jerzy Olszewski
Ciechanów, lat 50, wykształcenie średnie techniczne, administrator nieruchomości w HOTSOL Sp. ZOO należącej do Regionu Mazowsze NSZZ SOLIDARNOŚĆ, prywatny przedsiębiorca, powiat Ciechanów.
2. Wojciech Franciszek Krajewski
Mława, administracja państwowa, 50 lat.
3. Łukasz Krzysztof Paczkowski
Warszawa, specjalista ds. osobowych, 27 lat. Od lat aktywnie działa w organizacjach społecznych. Uczestniczył w pracach organizacji takich jak Pokolenie 89 i Akademickie Koło Wspólnoty Samorządowej.
4. Marcin Wieczorek
Gostynin, handlowiec, 36 lat.
5. Sławomir Ambroziak
6. Augustyn Paweł Sobczak
Płock, weterynarz, 56 lat.
7. Marek Traczyk
8. Ryszard Michalik
Sierpc, elektroenergetyk, 57 lat.
9. Radosław Wojciech Lolo
10. Janusz Andrzej Pawlak
11. Ryszard Misiak
Przasnysz, własna działalność gospodarcza, 46 lat.
12. Artur Papierowski
13. Sylwester Frączkiewicz
Żyrardów, rolnik, 47 lat.
14. Artur Michał Grabarczyk
Bodzanów, operator, 33 lata.
15. Rafał Kujawa
16. Katarzyna Łaniewska
Ciechanów, własna działalność, 29 lat.

Okręg nr 5

Powiaty: (białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom)
Liczba radnych: 7


1. Piotr Stanisław Mazur
Doktor habilitowany nauk humanistycznych, filozof, publicysta, pracuje w Wyższej Szkole Filozoficzno - Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, gdzie obecnie kieruje Katedrą Filozofii Człowieka, były mieszkaniec Radomia, obecnie mieszka w Antonówce - powiat radomski.
2. Hanna Fadecka Galicz
3. Marian Popis
Nauczyciel dyplomowany, obecnie dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wierzbicy w powiecie radomskim, lat 57, Radom.
4. Magdalena Maria Wiśniewska
Nauczyciel, lat 44, powiat szydłowiecki.
5. Andrzej Chojecki
Prowadzi 13 ha gospodarstwo sadownicze, lat 53, Gmina Magnuszew, Powiat Kozienice.
6. Dariusz Tuszyński
Dyrektor TUW ,,TUW” Oddział Lipsko, 45 lat, powiat lipski.
7. Andrzej Tadeusz Prokopek
Pracownik administracji rządowej i samorządowej w Urzędzie Miasta w Zwoleniu, były żołnierz WP, lat 56, Radom.
8. Waldemar Józef Matysiak
Obecnie prowadzi gospodarstwo rolne - produkcja roślinna. Ponadto jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu oraz inspektorem firmy certyfikującej żywność ekologiczną Agro Bio Test w Warszawie (przy SGGW), lat 47, powiat szydłowiecki.
9. Jacek Jan Tatak
lat 53, żonaty, 2 córki, 2 wnuków, nauczyciel, działacz społeczny i kulturalny, prowadzi działalność gospodarczą. Wydawca książek i prasy lokalnej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, organizator akcji charytatywnych. Doświadczenie w administracji - w latach 1990-1995 Kuratorium Oświaty w Radomiu.
10. Kazimierz Józef Dąbrowski
lat 53, w latach 2000-2006 pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu. Od 2006 do 2010 r. pełnił funkcję kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwowie, powiat przysuski.
11. Jarosław Stanisław Małek
Urodzony w 1965 r. w Międzyrzecu Podlaskim. Kapitan Wojska Polskiego. mgr inż. Ukończył WSOWZ we Wrocławiu oraz UMCS w Lublinie. Od 21 lat jest dowódcą i wychowawcą wielu pokoleń żołnierzy. Od ponad 20 lat organizator i uczestnik uroczystości patriotycznych w regionie radomskim (jako Dowódca Kompanii Honorowej Garnizonu Radom). Organizator pomocy najuboższym Polakom na Litwie. Aktywnie uczestniczył w organizacji i zabezpieczeniu logistycznym wszystkich Międzynarodowych Pokazów Lotniczych w Radomiu. Organizator i Komendant największego zgrupowania kawalerii "Komarów 2010" (350 konnych) w Komarowie oraz obozowiska "Koniówka 2010" w Radomiu. Aktywnie wspiera środowisko kombatantów, za co został odznaczony Srebrnym Medalem "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej". Krzewiciel tradycji ułańskich Szwadronu Radomskiego. Żona Beata jest Dyrektorem Przedszkola w Radomiu. Córka Patrycja (20 lat) studiuje na UMCS w Lublinie.
12. Dariusz Gnyś
13. Agnieszka Kopeć–Fila
lat 39, zawód nauczyciel, obecnie pełni funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Iłży, powiat radomski.
14. Robert Mazur
Dyrektor Szpitala, lat 41, powiat radomski.

Okręg nr 6

1. Gabriel Janowski
63 lata,Stare Faszczyce - doktor nauk  rolniczych, nauczyciel akademicki , polityk . Swoim życiem i działalnością dowiódł, że potrafi bronić polskiego interesu narodowego, jako radny, związkowiec, senator, poseł i minister. Był w III i IV kadencji członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
2. Michał Radosław Drozdek
53 lata, Sulejówek.
3. Zofia Chełstowska
55 lat, Ostrołęka.
4. Ryszard Aleksander Luba
63 lata, Mińsk Mazowiecki.
5. Regina Gnatkowska
54 lata, Olszyny.
6. Dariusz Nojszewski
34 lata, Stoczek.
7. Antoni Kazimierz Wrzosek
55 lat.
8. Krzysztof Hubert Foriasz
26 lat, Siedlce.
9. Alina Łabędowicz
56 lat, Tumanek.
10. Stanisław Józef Górski
58 lat, Zając.

Okręg nr 7

1. Krzysztof Roman Oksiuta
49 lat, Słupno. W latach 1990-1994 radny Wołomina i sejmiku warszawskiego. W 1997 roku został wybrany posłem Sejmu III kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność jako kandydat Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W wyborach parlamentarnych w 2001 roku był liderem listy Platformy Obywatelskiej w okręgu podwarszawskim. Został wybrany na posła Sejmu IV kadencji. Nie wstąpił do PO. W 2005 roku kandydował do Senatu uzyskując ponad 20 tysięcy głosów.  
2. Andrzej Paweł Kościelny
60 lat, Podkowa Leśna.
3. Aneta Ewa Chmielewska-Gładek
36 lat, Józefów.
4. Edward Kowalczyk
65 lat, Izabelin.
5. Zbigniew Byliński
37 lat, Nowy Dwór Mazowiecki.
6. Bogusława Alicja Małłek
41 lat, Rusiec.
7. Mieczysław Jan Otok
72 lata, Otwock.
8. Robert Miśta
62 lata, Marki.
9. Grzegorz Jan Gawlikowski
21 lat, Otwock.
10. Piotr Stanisław Krupa
52 lata, Wiktorów.
11. Mirosław Franciszek Drygas
57 lat, Pruszków.
12. Szymon Rytel
33 lata, Kobyłka.
13. Henryk Filipowicz
Michałów Grabina, 58 lat, żonaty, dwójka dzieci (syn - absolwent Wydziału Prawa UW, córka – absolwentka Ochrony Środowiska SGGW). Ławnik Sądu Rejonowego w Legionowie oraz ławnik Sądu Okręgowego Warszawa – Praga (druga kadencja). Przewodniczący Zarządu Wspólnoty Samorządowej Mazowieckiej w Powiecie Legionowskim i członek Zarządu Regionu Mazowsze.